واکنش معاون وزیر نفت به شایعه استعفا: فعلا که هستم!

خورنامعاون وزیر نفت در واکنش به شایعات استعفا یا رفتنتش از شرکت ملی نفت گفت: فعلا که هستم!

رکن الدین جوادی در واکنش به موارد مطرح شده در رسانه ها مبنی بر این که تاکنون سه بار استعفا کرده است، تصریح کرد: طرح این موضوع علاقه برخی همکاران است؛ شما تکذیب کنید!

مدیرعامل شرکت ملی نفت در ادامه گفت: هرکسی زمانی می آید و زمانی می رود، فعلا که هستم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.