سرپرست سازمان زیباسازی اهواز منصوب گردید

خورنا با صدور حکمی از سوی سید خلف موسوی، شهردار اهواز آقای خلیل الهایی  به عنوان سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز منصوب گردید.

 به گزارش  سایت شهرداری اهواز سید خلف موسوی خطاب به آقای الهایی اظهار داشت : با توجه به شایستگی های شما، بعنوان  سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز منصوب می شوید. امید است در سایه الطاف خداوند منان و با حضور ارزشمند تان، شاهد بهبود جلوه های بصری در سطح کلانشهر  اهواز باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • الهایی= زیبا سازی !!!!!!!!!!
    انشالا که لیاقت داشته باشه