بازدید فرماندار از روستای بتوند شهرستان مسجدسلیمان

خورنا  فرماندار و جمعی از مسئولین از روستای بتوند از توابع بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان پیروسلسله بازدیدهای فرماندار ازروستاههای شهرستان  علیرضا گوروئی فرمانداربهمراه بخشدار وجمعی ازمدیران شهرستان ازروستای بتوند ازتوابع بخش مرکزی شهرستان بازدید بعمل آوردند.

دراین بازدید علیرضا گوروئی درجمع اهالی روستا اظهارداشت امروز اگر مردم اساس کنند درمسیرحل مشکلاتشان گام برمیداریم آنها هم همراهی خواهند کرد؛ سپس نمایندگانی ازمردم مشکلات خود اعم از آب شرب، روشنایی معابر، وضعیت آموزشی و بهداشتی و….بامسئولین درمیان گذاشتند که فرماندار دستورات لازم راجهت پیگیری وحل مشکلات صادر نمودند وبخشدار مرکزی راماموریت دادند  مشکلات راتاحصول نتیجه پیگیری نماید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.