اولین جلسه کارگروه آموزشی در خصوص ارتقا سلامت بانوان در پیشگیری از سرطانهای شایع در بانوان

خورنا اولین جلسه کارگروه آموزشی در خصوص ارتقا سلامت بانوان در پیشگیری از سرطانهای شایع در بانوان، در شهرداری بندر ماهشهر برگزار شد.

بمنظور ارتقا سطح سلامت بانوان شاغل، کمیسیون امور بانوان شهرداری بندر ماهشهر، اولین جلسه کارگروه آموزشی یکروزه، در راستای پیشگیری و مقابله با انواع سرطانهای شایع در میان بانوان را برگزار نمود.

نماینده شهرداری بندر ماهشهر در امور بانوان در رابطه با اهداف برگزاری این جلسه گفت: کارگروه آموزشی یکروزه برای اولین بار در شهرستان بندر ماهشهر برگزار شده و در راستای راه های پیشگیری از انواع سرطانهای شایع در بانوان و آموزش ها و راهنمایی های لازم و انجام آزمایشات و معرفی آنها به مراکز خاص و همچنین اقدامات بهداشتی و نیز توزیع بروشورهایی در ارتباط با آگاهی بخشیدن به بانوان در خصوص تغذیه و پوششهای مناسب در جهت سلامت آنها ارائه گردید.

۲۶۲۳cd01-9d6e-4c2d-a89f-2558dd11d160_20141112_142110

خانم فیروزه قنواتی افزود: کارگاه آموزشی ارتقا سلامت بانوان شهرداری، با حضور کارشناسان مجرب از شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر، خانم قنواتی و محمدی برگزار شد که موضوعات سلامت و امور بهداشتی بانوان در آن از سوی کارشناسان مطرح گردید که مورد استقبال بانوان شاغل در شهرداری قرار گرفت.

وی همچنین خاطر نشان کرد در این جلسه مقرر گردید که اینگونه کارگاه های آموزشی با برنامه ریزی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوقی شهروندی و امور بانوان شهرداری بندر ماهشهر در جهت تشکیل پرونده در جهت سلامت و تندرسی بانوان و انواع آزمایشات به شکل ادواری انجام گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.