دفتر ایرنا در الجزایر بزودی بازگشایی می شود

خورنا به گزارش خبرنگاران, «محمد خدادی» با «سفیان المیمونی» سفیر الجزایر در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

وی در این دیدار بر ضرورت همکاری های رسانه ای میان کشورهای اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر در جهت درک و شناخت بیشتر از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور و گسترش مناسبات در تمامی عرصه ها تاکید کرد.

مدیر عامل ایرنا با یادآوری فضای غبارآلود رسانه ای در منطقه که توسط مخالفان همبستگی و همکاری کشورهای اسلامی ایجاد شده است، گفت: رسانه ها بویژه رسانه های کشورهای اسلامی برای مقابله با این توطئه ضروری است به یکدیگر نزدیک تر شوند.

خدادی افزود: خبرگزاری های ایرنا و الجزایر (واج) در سال های گذشته همکاری های گسترده ای داشتند که این روند باید ادامه یابد.

وی همچنین از عبدالحمید کاشا مدیرعامل خبرگزاری الجزایر برای سفر به تهران جهت گفت و گو در زمینه همکاری های رسانه ای، آموزشی، فنی و همچنین همکاری در مجامع بین المللی دعوت کرد.

وی یادآور شد: بازگشایی دفتر ایرنا در الجزایر در دستور کار قرار دارد و در ماه های آینده بازگشایی می شود.

مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی تصریح کرد: توسعه همه جانبه روابط بدون همکاری های رسانه ای و خبری کشورها امکان پذیر نیست چراکه خبرگزاری ها هستند که اطلاعات را در اختیار دست اندرکاران قرار می دهند و بستر همکاری ها و گسترش مناسبات را فراهم می کنند.

**آمادگی الجزایر برای تبادل هیات های رسانه ای

سفیر الجزایر در تهران نیز در این دیدار بر ضرورت گسترش همکاری ها میان ایران و الجزایر در تمامی عرصه ها تاکید کرد.

سفیان المیمونی همچنین با ابراز خرسندی از بازگشایی دفتر ایرنا در الجزایر، علاقمندی این کشور را برای تبادل هیات های رسانه ای اعلام کرد.

وی، آمادگی خبرگزاری الجزایر را نیز برای توسعه روابط با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: ما از رویکرد جدید ایرنا برای توسعه همکاری های رسانه ای با خبرگزاری های کشورهای اسلامی بویژه الجزایر استقبال می کنیم و امیدواریم این همکاری ها در تمامی زمینه ها گسترش یابد.

منبع/ ایرنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.