مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

سیدعلی سیاوش به سمت معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد

خورنا  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سیدعلی سیاوش به سمت معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد.

در متن این حکم که به امضای سعید‌نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده، آمده است: با توجه به تعهد و تخصص سیدعلی سیاوش و موافقت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی، از تاریخ ابلاغ حکم به عنوان معاون اداری و مالی بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب می‌شوید.

ریاست ادارات امور عمومی و خدمات، امور اداری، سرپرستی واحد کار و خدمات اشتغال و کار‌شناس مسئولی هماهنگی حوزه مدیریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ازجمله سوابق «سید علی سیاوش»به شمار می‌آید.

پیش از این جهانگیر نجاتی معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان را عهده دار بود.

 

منبع /  عصر جنوب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.