6 لغایت 8 اسفند ماه 1393

کنفرانس ملی فرصت ها و پتانسیل های رودخانه کارون در توسعه شهرها

خورنا: کنفرانس ملی فرصت ها و پتانسیل های رودخانه کارون در توسعه شهرها و حومه هم مسیر، کنفرانس ملی برنامه ریزی شده توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند می باشد.

این کنفرانس 6 لغایت 8 اسفند ماه 1393 در اهواز برگزار خواهد شد و هدف اصلی آن بررسی مسائل، روند جاری و تحولات لازم در به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های رودخانه کارون در توسعه شهرها و حومه هم مسیر می باشد.

از پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان دعوت می گردد تا تحقیقات خود را در مورد مسائل، روند جاری و تحولات لازم در به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های رودخانه کارون در توسعه شهرها و حومه هم مسیر ارائه نمایند.  این رویداد مختص به رشته خاص نیست و از صاحب نظران رشته های مختلف دعوت می گردد تا در این رویداد ملی شرکت نمایند.

مقالات پذيرفته در مجلات علمي-پژوهشي مانند فصلنامه علمي- پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي و مجلهJOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES  که ايندکس ISI  مي باشد، چاپ مي شوند و در پايگاه هاي مانند پايگاه ISC، پژوهشگاه علوم وفناوري اطلاعات ايران و SID نمايه مي شوند و تحت مجموعه مقالات کنفرانس داراي شاپا منتشر مي گردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.