تلاش برای وادار کردن شهردار به استعفا؛

خط و نشان بعضی از اعضای شورا برای شهردار بندرماهشهر/ مردم حامی شهردار هستند

خورنا: بندرماهشهر، قطعا میتواند به عنوان یکی از شهرهای عجیب ایران انتخاب شود. میتواند شهر عجایب باشد. برای خودش سرزمین عجایبی شده است. البته این به آن معنا نیست که ساختار شهری عجیب و غریبی داشته باشد. نه! هرگز! اتفاقا یک شهر معمولی است که حالا برخی دارند سعی میکنند عقب ماندگی های 30 ساله اخیر آن را جبران کنند اما اگر برخی دیگر(!) بگذارند. مردم هم که از همه جا بی خبر همه چیز را به پای شهرداری مینویسند و نمیدانند که پشت پیمانکاران بی کفایت بعضی از پروژه های به مدیرانی خارج از استان گرم است.

این شهر، قبل از هرچیزی، مسئولین عجیبی دارد. البته همه آنها عجیب نیستند. همان برخی(!) فقط عجیبند. مسئولینی که معلوم نیست با شهر، با خودشان و با دیگر مسئولان، چند، چند هستند؟!

در ماهشهر همه فقط شهردار را میبینند. طوری درباره شهردار حرف و گاهی از آن حرفها (!) میزنند که انگار عامل 99 درصد از بدبختی های قرن 21 شهردار بندرماهشهر بوده است.

این شهر، تنها شهری است که برخی از اعضای شورایش با اطلاع رسانی درخصوص عملکرد شهردار مخالف هستند و آن را به ضرر شهر(!) میدانند و مشخص نیست چرا از اینکه مردم بدانند شهرداری چه فعالیت هایی داشته، میترسند؟

برخی اعضای شورای شهر میگویند این شهردار دیگر به درد ماهشهر نمیخورد. دلیلش را که بپرسی تنها چیزی که یاد گرفته اند این است که شهردار اولویت بندی ندارد. بعد چند پروژه نام میبرند که اگر فرد ناوارد و نا متخصصی باشی، قانع میشوی که شهرداری بر اساس اولویت ها کار نمیکند.

باز هم که بپرسی، میگویند شهرداری آنهمه بودجه را چه کرده است؟ باز هم اگر انسان ناوارد و نامتخصصی باشی، قانع میشوی و شاید ته دلت چند عدد از آن حرفها(!) به شهردار بزنی !

اما اگر کمی بلد باشی فکر کنی _ و اصلا هم لازم نیست وارد و متخصص باشی _ اولین چیزی که درباره اولویت ها به ذهنت خطور میکند، این است که: مگر شهردار طرح ها و بودجه ها را مصوب میکند ؟؟!!!

خب. میرویم به سراغ آیین نامه اجرایی شورای اسلامی شهر و با هم نگاهی به وظایف و اختیارات شورای شهر می اندازیم:

بند 12 ماده 71 آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر: تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر (تبصره: كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد)

بندر 30 ماده 71 آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر: (الحاقی 6/7/1382) نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني ( تبصره1 – (اصلاحی 27/8/1386) كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تایيد شوراي شهر باشند برسد)

ماده آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر 71 با 34 بند و 9 تبصره هم به اختیارات شوراهای شهر در نظارت و هم به اختیارات شورای شهر در تصویب طرح ها اشاره کرده است.

حالا یک بار دیگر سخنان برخی ها علیه شهردار بندرماهشهر بازخوانی میکنیم: شهرداری بر اساس اولویت بندی کار نمیکند! خب این مشکل به شهردار بر نمیگردد زیرا شهردار مجری مصوبات شورای شهر میباشد. مصوبات هم از 2 حالت خارج نیستند؛ یا لایحه ای از طریق شهرداری به شورای شهر جهت تصویب ارسال میشود که شورا در صورت عدم موافقت میتواند به طرح رای مخالف بدهد و یا طرحی از طریق یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر مصوب ارائه میشود که باز هم مسئول تمام و کمال تصویب اینها اعضای شورای شهر هستند. پس شهردار قاعدتا در برابر اولویت بندی نه تنها پاسخگو نیست، بلکه بلعکس، اعضای شورای شهر باید پاسخگو باشند.

انتقاد دیگری که به شهردار میشود این است که با آن همه بودجه چه کرده است؟! خب اگر یک عضو شورای شهر که باید ناظر بر امور مالی و گردش مالی شهرداری باشد و آن را به مردم گزارش دهد و اگر تخلفی وجود داشت با آن برخورد کند، در رسانه ها و در بین مردم با حالتی حق به جانب بپرسد بودجه شهرداری چه شده است؛ قطعا به عمل کرد وی انتقادات شدیدی وارد است. نص صریح قانون میگوید اعضای شورای شهر باید ناظر بر عملکرد مالی شهرداری باشند. به قول عوام الناس: ما چه میدانیم چه شده است؟ شما باید بگویید! هرچند این هم از آن حرفهای فرافکنانه است وگرنه هر عقل سلیمی با گشت و گذار در اطراف شهر و مشاهده پروژه های چندین میلیاردی، متوجه خواهد شد که درآمدهای شهرداری کجا هزینه شده است.

برای اینکه خسته نشوید و حوصلتان سر نرود با هم یک داستانک بخوانیم. بعد از آن سراغ ادامه مطلب میرویم: معلم ریاضی ای سر کلاس یک مساله طرح کرد تا دانش آموزان حل کنند و گفت: میوه فروشی ۱۵۰ عدد پرتقال خرید دانه ای ۲ ریال و فروخت دانه ای ۳ ریال و ۱۵۰ریال سود برد. معلوم کنید…..و بعد کمی مکث کرد و فهمید که خودش ناخواسته جواب مساله را گفته است اما برای این که به قول معروف خیت نشود، گفت: حالا پیدا کنید پرتقال فروش را ! البته این ضرب المثل ربطی به ماجرای شورای شهر نداشت اما در ماهشهر هم بعضی ها برای اینکه خیت نشوند، مردم را برای پیدا کردن پرتقال فروش میفرستند.

داشتم میگفتم؛ چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر بندرماهشهر مصاحبه ای کرده بود در نقد شدید سیتی سنتری که شهرداری بندرماهشهر در حال ساخت آن است. که این جزو اولویت های شهر نیست و سودی ندارد، تازه رقابت با بخش خصوصی نیز محسوب میشود. مصاحبه را که خواندم ناخود آگاه گفتم: عـــجــــب!

حالا فارغ از اینکه این سیتی سنتر نه تنها باعث اشتغال زایی، ایجاد یک مرکز تفریحی تجاری، توسعه گردشگری و سود آوری بسیار کلان و حتی کمک به بخش خصوصی میباشد، طرحی بوده که از سالها پیش کلید آن خورده است. این شهردار همان شهرداری است که چند ماه پیش به آن رای داده اید و این طرح همان طرحی است که توسط همین شهردار در دوره قبل آغاز شده بود. چرا حالا به فکر انتقاد از سیتی سنتر افتاده ای آقای شورای شهر؟ اصلا مگر شهردار بدون اجازه این طرح را به اجرا در آورده است؟ تا آنجایی که ما از قانون میفهمیم، این طرح محال است بدون مصوبه شورای شهر و تخصیص بودجه توسط شورای شهر آجر از آجر تکان بخورد.

خلاصه ماجرا را پیگیری کردیم. از همان عضوی که مصاحبه کرده بود پرسیدم که مگر طرح سیتی سنتر مصوبه شورای شهر را ندارد که به اجرای آن نقد میکنی؟ اگر نقدی هم وارد باشد _که نیست و طرح بسیار خوبی است_ بر عملکرد شورا وارد است که این طرح را تصویب کرده است. در کمال تعجب عضو مذکور در شورای شهر گفت: خودم موافق این طرح بودم و رای موافق دادم(!) و دیگر هم دلیلی برای انتقاد هایش نیاورد و از بیـــخ بحث را عوض کرد. اصلا شما بروید پرتقال فروش را پیدا کنید.

تعجب کردید، نه؟ این شهر پر است از این عجایب خلقت! البته این عضو شورا آنقدر مرام و معرفت داشت و دموکرات بود که گفت اول از همه من را نقد کنید. ما هم به واسطه فرموده خودشان و البته بدون ذکر نام، داریم کمی _فقط کمی_ ایشان را نقد میکنیم.

شهردار بندرماهشهر، باید کمبودهای 30 ساله اخیر در این شهر را جبران کند. یعنی هم باید سی تی سنتر و مرکز تفریحی مدرن ساحلی و پل روگذر و جاده های کمربندی و غیر کمربندی چندین کیلومتری و انتقال آب رودخانه به شهر برای توسعه فضای سبز و… را افتتاح کند و هم باید خیابان آسفالت کند، پیاده رو سازی کند، زباله دان نصب کند، تابلو نصب کند. یعنی هم باید یک شهردار باشد برای 30 سال، 20 سال، 10 سال پیش، هم باید شهرداری باشد برای حال و آینده و این میسر نمیشود مگر همکاری، همراهی و همدلی مسئولان عالی شهر و اخص کلیه اعضای شورا شهر !

البته، نقد وارد است. تهران بودم. توی تاکسی نشسته بودم و به رسم دیرینه خوزستانی ها با راننده تاکسی گرم حرف زدن شدم. خبرنگار است و فضول بودنش! رفتم سراغ شهردار؛ پرسیدم آقای قالیباف چطور است؟ راضی هستید؟ گفت فقط 3-4 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری خیلی خوب بود. با یک تلفن و گزارش مشکل در کمترین زمان ممکن یک اکیپ می آمد و مشکل را برطرف میکرد. قبل از این 3 – 4 ماه معمولی بود. اما از انتخابات ریاست جمهوری به بعد شهر را ول کرده است. بی خیال کار شده است. خب! این آقای قلیباف بود که از مدیران ارشد نظام بوده است. سابقه مدیریت کلان دارد و حالا هم شهردار ابر پایتخت ایران بزرگ است. اما یک شهروند از کارش ایراد میگیرد.

و بدون شک اگر قالیباف شهردار ماهشهر بود، ما با مشکلات بیشتری رو به رو بودیم زیرا آشنایی با شهر، با کارکنان شهرداری و با مردم شهر در عملکرد مثبت در شهرهای بومی بسیار مهم است.

از شهروندان انتظار میرود که مسئولان را نقد کنند. فرقی نمیکند شهردار باشد، عضو شورا باشد، فرماندار یا نماینده مجلس باشد. شهروند حق دارد نقد کند. در هر رسانه، روزنامه یا وبلاگی که دارند نقد کنند، زیرا مگر صدایشان با همین رسانه ها به گوش مسئولان برسد. اما جایز نیست مسئولان در رسانه ها علیه مسئولی که خودشان منصوب کرده اند، صحبت کنند و نقدهای بود دار(!) انجام دهند. اگر نقدی هست به صورت رسمی و مستقیم به شهردار ابلاغ کنند، طبق قانون از وی جواب بخواهند، اگر قانع نشدند با موافقت یک سوم اعضای شورا وی را استیضاح کنند، اگر قانع نشدند با رای 2 سوم اعضای شورای شهر وی را عزل کنند. اما جو سازی نکنند زیرا مردم از این رفتارها بیزار هستند. ما خبرنگارها هم خوب میدانیم پرتقال فروش کجاست.

مسئولان اگر واقعا دلواپس(!) شهر هستند، میتوانند به سراغ پیمانکارهایی بروند که بیشترین نارضایتی از جانب آنها در شهر ایجاد شده و عدم فعالیت آنها نیز به پای شهرداری نوشته میشود و معلوم نیست چه کسانی پشت اینها را گرفته اند که با وجود ایجاد بحران در مدیریت شهری بندرماهشهر، کسی کاری به کارشان ندارد.

خور بندرماهشهر به خوبی به دست شهرداری و در طول چندین کیلومتر لایروبی شد، پارک خطی ان اجرا شد، جاده ساحلی آن افتتاح شد، روشنایی کنار آن نصب شد، دریاچه تفریحی آن آماده شد و سد تنظیمی آن نیز اجرا شد. اما بخشی از پروژه خور که از سینما دریا تا بلوار دانشگاه آزاد را در بر میگیرد و شاید حدود یک کیلومتر است، هنوز در مرحله اولیه یعنی اجرای لایروبی گیر کرده است و موجبات نارضیتی شدید مردم را فراهم کرده است.

این پروژه که هنوز معلوم نیست چرا قرارداد آن را به طور کامل به شهرداری ندادند و بخشی از آن را مسکن و شهرسازی استان به عهده گرفت و پیمانکار آن را مشخص کرد و پس از گذشت سالها از پایان پروژه هنوز به سرانجامی نرسیده است، به شدت باعث دلواپسی(!) مردم شده است. البته مردم واقعا دلواپس شده اند.

این پروژه در اوایل دولت احمدی نژاد از شهرداری گرفته و به مسکن و شهرسازی استان سپرده شد؛ شرکت «پارس گوهر بین الملل» پیمانکاری آن را بر عهده گرفت و قرار بود حدود 4 سال پیش به طول کامل به پایان برسد اما هنوز اندر خم یک کوچه اند. اعضای شورای شهر که دلواپس شهر هستند، چرا هنوز نتوانسته اند پس از چند سال از پس یک پیمانکار بر بیایند؟

مسئولان شهرستان، اعضای شورای شهر، نماینده مجلس و مسئولان مسکن و شهرسازی استان و اگر لازم باشد استاندار، باید مستقیما به این موضوع ورود کرده و این پروژه را به شهرداری برگردانند تا هرچه زودتر این بحران مدیریتی در پروژه های عمرانی بندرماهشهر رفع شود و عواقب آن نیز به پای شهرداری نوشته نشود. بیش از 4 سال مهلت دادن به این شرکت بی کفایت کافی است. تضییع بیت المال و ایجاد بحران در مدیریت شهری که عواقب بسیار بدی برای شهروندان نیز خواهد داشت، دلیلی کافی برای برخورد قاطع با این شرکت خصوصی و در راس آن مسکن و شهرسازی استان و فسخ قرارداد میباشد.

اعضای شورای شهر که از هر تریبونی استفاده میکنند تا علیه شهردار بیانه صادر کنند، باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا و به چه دلیلی مانع از تصویب به موقع بودجه شهرداری میشوند؟ برای چه به پروژه ای که خودشان رای مثبت داده اند نقد وارد میکنند که در اولویت نبود و نباید اجرا میشد؟

این صدای مردم بود و امید است مسئولان گوش شنوایی داشته باشند برای لبیک به خواسته ی بحق مردم، در غیر اینصورت باید جوابگوی رفتار و عملکرد خود باشند.

همچنین مرکز پژوهش های خورنا آمادگی دارد تا با انجام یک نظرسنجی علمی، میدانی و رسمی در سطح شهر بندرماهشهر، درصد رضایت مردم از عملکرد شهرداری در 4 سال اخیر را بسنجد و به اطلاع عموم برساند.