مدیران مدارس دولتی خرمشهر اجازه گرفتن وجه نقد برای ثبت نام دانش آموزان را ندارند

خورنا: رئیس اداره آموزش و پرورش خرمشهر گفت: به جز مدارس هیأت امنایی دیگر مدارس دولتی اجازه گرفتن وجه نقد از اولیا را ندارند.

مهدی رفیعی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: امسال برای بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن امکانات بهتر در خرمشهر تعداد 10 مدرسه به صورت هیأت امنایی در شهر ایجاد شدند.

وی افزود: گرفتن وجه نقد در این نوع مدارس از نظر قانونی مشکلی ندارد ولی دیگر مدارس دولتی به جز حق بیمه و هزینه کتاب اجازه دریافت هیچ گونه وجه دیگری را از اولیا ندارند.

رئیس اداره آموزش و پرورش خرمشهر خواستار مشارکت اولیا در بهبود زیرساخت های مدارس دولتی این شهر شد و گفت: اولیا به صورت اختیاری می توانند هرگونه کمکی برای بهبود وضعیت مدارس دولتی در شهر داشته باشند و این مشارکت آنان در خدمت رسانی بهتر به فرزندان خودشان است.

رفیعی تصریح کرد: تمامی مدیران مدارس در خرمشهر موظف هستند شماره تلفن ستاد نظارت بر مدیران را در محل مدرسه خود برای آگاهی مردم نصب کنند.

وی در پایان اظهار کرد: اولیای دانش آموزان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خصوص درخواست وجه اجباری در مدارس دولتی می توانند مراتب را با شماره تلفن 063242220212 با ما در میان بگذارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.