اخذ مجوز یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشگاه جندی شاپور دزفول

خورنا: سرپرست دانشگاه جندی شاپور دزفول گفت: با موافقت شورای عالی گسترش مجوز ایجاد یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی گرفته شد.

محمدرضا عصاری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: با تشکیل جلسه شورای گسترش آموزش عالی و با حضور جعفر میلی منفرد، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بهمن سال جاری با درخواست این واحد مبنی بر اخذ مجوز رشته فیزیک گرایش حالت جامد در مقطع کارشناسی ارشد موافقت قطعی به عمل آمد.

وی افزود: برای سال تحصیلی جدید در این مقطع و برای رشته جدید افزوده شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با درخواست‌های بعدی این واحد مبنی بر افزودن رشته‌های بیشتری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد موافقت جامعی صورت گیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.