گزینه ستاد روحانی برای مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: بحث ابقا یا تغییر برخی از مدیران، از جمله مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همچنان مطرح است و هر روز اسامی و گزینه های جدیدی در این باره مطرح می شود.
در خصوص ارشاد اسلامی، با توجه به شاخص های حجت الاسلام سپهر، امیدواری این است که وی همچنان در این سمت باقی بماند زیرا به جرأت می توان گفت که وی صمیمانه ترین روابط با اهالی رسانه اعم از مطبوعات وخبرگزاریها را دارد و در مواقع سخت کنار و غمخوار آنها بوده که امیدواریم این شیوه پسندیده و متواضعانه اما به صورت جدي و قاطع به یادگار باقی بماند.
و اما درباره گزینه های احتمالی مدیریت ارشاد خوزستان، از محمد جوروند نام برده شد که از خانواده ارشاد استان می باشد و هم اکنون رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان خرمشهر است. وی از معدود افرادی است که جشنواره شعر دفاع مقدس را بنیان گذاری کرد و آثار مکتوبی دراین زمینه دارد. پیش از این هم وی رئیس ادارات ارشاد اسلامی شوش و اندیمشک بوده و مسئولیت های دیگری هم در زیر مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان داشته است. به قرار اطلاع دانشگاه لبنان هم از وی برای تدریس کرسی دعوت کرده و بالاخره وی تنها گزینه ستاد روحانی در استان خوزستان بوده و وابستگی به هیچ جناحی ندارد.
گزینه دیگر مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز یکی از مسئولان فعلی این اداره کل است که مایل نیست معرفی شود. چنانچه گزینه های دیگری عنوان شود جهت شفاف سازی و با توجه به جوانب و مسایل فرهنگی، هنری و ضرورت رشد این اداره کل معرفي خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.