تشکیل “شورای پیگیری انتصابات” توسط فعالان ستاد روحانی در خوزستان

خورنا: سلطانعلی بهمنی از فعالان سیاسی خوزستان ورئیس کمیته ی اطلاع رسانی ستادمرکزی دکتر روحانی دراستان در مصاحبه با شوشان از همه ی فعالان ،دست اندرکاران و اعضاء رسمی ستادها خواست از هرگونه ارتباط تلفنی، مذاکره ، ارائه ی پیشنهاد وانتقاد به استاندارمحترم ومجموعه ی استانداری ونیز شرکت در مراسمات تکریم و معارفه مدیران خودداری فرمایند.
بهمنی تاءکید کرد : بزودی “شورای پیگیری انتصابات” ائتلاف ستادها تشکیل ومطالبات ستادها از طریق رئیس جمهور پیگیری خواهد شد.
بهمنی در ادامه ی این مصاحبه گفت: متاءسفانه برخی عملکردها ،نگرش هاوموضع گیری هامنجر به بروز پاره ای سوء تفاهمات شده که ادامه ی این سوءتفاهمات عواقب خوبی بدنبال نخواهد داشت.
سلطانعلی بهمنی در خصوص تشکیل “شورای پیگیری انتصابات” ستادها گفت:این شورا متشکل از ده نفر از فعالان رسمی ائتلاف ستادها خواهند بود که توسط اعضاء ،انتخاب و معرفی می شوند.
وی در این زمینه گفت: شورای پیگیری انتصابات با سه هدف ، تدوین جدول رزومه و سوابق فعالان ستادها، آسیب شناسی ستادها ونیازسنجی انتصابات درون استانی وبرون استانی و بالاخره تهیه ی گزارش مستند از نحوه ی چینش مهره ها در استان برای رئیس جمهور محترم،تشکیل خواهد شد
وی اضافه کرد : یکی از اساسی ترین اهداف ما برای تشکیل این شورا توجه دادن رئیس جمهوربه ظهور و ایجاد ثبات در اصالت دولت ست.
این فعال سیاسی یادآوری کرد : آقای دکتر جادری و آقای عماد بدلیل داشتن مسئولیت اجرایی و گرفتاری های ناشی از آن وقت کافی برای رسیدگی به مشکلات فعالان ستادها راندارندکه این شورا با درنظر گرفتن تمام جوانب ازجمله عدم اخلال در اموراجرایی آنان و نیز امورات مردم، پیگیر امور مربوطه خواهد بود .
بهمنی درپایان گفت : پیش بینی ما این ست که آقای دکتر جادری و آقای عماد به عنوان رئیس و قائم مقام ستاد در استان با شکل گیری این کمیته مخالفت کنند اما هدف از تشکیل این کمیته برداشتن بخشی از مسئولیت سنگین از دوش آنان و کمک به صرف انرژِ ی بیشتر آنان برای امور اجرایی ست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.