برگزاری جلسه هماهنگی هفته نظافت عمومی در آبادان

خورنا: جلسه هماهنگی هفته نظافت عمومی شهرستان آبادان ظهر امروز با حضور مسئولان شهری در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، مرتضی جعفری ظهر امروز در جلسه هماهنگی هفته نظافت عمومی این شهرستان که با حضور مسئولان شهری در فرمانداری برگزار شد در سخنانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمینه برگزاری روز نظافت عمومی باید مورد نظر باشد جلب مشارکت عمومی است.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این برنامه و نظافت عمومی شهر جلب مشارکت مردم و افزایش مشارکت مردمی در آن است.

معاون دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داد: این کار موجب می‌شود تا فرهنگ‌سازی مناسبی نیز در زمینه نظافت عمومی در سطح شهرستان انجام شود.

جعفری تصریح‌کرد: در غیر اینصورت مسئولان ادارات مختلف بنا به وظایف ذاتی خود این برنامه را اجرا می‌کنند ولی باید تلاش کرد این برنامه وارد خانه‌های مردم شود.

وی اضافه‌کرد: در برنامه تدوین شده‌ این مناسبت در آبادان اکثر وظایف و مشارکت‌ها بر عهده ادارات و دستگاه‌هاست و توجه کمتری به مشارکت مردمی شده است.

معاون دانشکده علوم پزشکی آبادان خاطرنشان ‌کرد: اداراتی مثل آموزش و پرورش نقش مهمی در این خصوص دارند و از طریق دانش‌آموزان می‌توانند این فرهنگ را به خانه‌های مردم منتقل کنند.

جعفری در ادامه خواستار اضافه شدن کارگروه دیگر نیز به 6 کارگروه تعیین شده شد و افزود: کارگروه اصناف با مشارکت نیروی انتظامی، اتاق اصناف و دانشکده علوم پزشکی نیز تشکیل و بر روند توزیع مواد غذایی در شهرستان نظارت کند.

وی ادامه داد: این کارگروه بازارهای شهر و واحدهای صنفی را بازدید و برای جمع‌آوری قلیان و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته اقدام خواهد کرد.

همچنین در ادامه این جلسه سید ولی‌الله موسوی معاون فرماندار آبادان در سخنانی اظهار کرد: باتوجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی و زدودن غبار و ناپاکی‌های جسمی و روحی و نظافت نیاز به برنامه‌ریزی برای نظافت شهر وجود دارد.

وی افزود: بر این اساس و با طرحی که استانداری خوزستان برنامه‌ریزی کرده هفته نظافت عمومی در شهرهای مختلف استان اجرا می‌شود.

معاون فرماندار آبادان ادامه داد: این نظافت‌ها باید به گونه‌ای باشد که شاهد تغییرات نسبی در سطح شهر باشیم و روحیه نشاط و شادابی را زنده کرد.

موسوی تصریح‌کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح نیز افزایش آگاهی‌های در خصوص اهمیت پرداختن به نظافت شهر و خیابان‌های شهر است.

وی اضافه‌کرد: در این راستا شش کارگروه نیز برای اجرای برنامه هفته نظافت عمومی در شهرستان پیش‌بینی که هر یک از آنها یک دبیر و چند عضو دارند.

معاون فرماندار آبادان خاطرنشان‌کرد: کارگروه نظافت محیط شهری به دبیری شهرداری، کارگروه پاک‌سازی و نظاقت مناطق روستایی با دبیری بخشداری مرکزی، کارگروه جاده‌ها و اماکن بین راهی با مسئولیت راه و شهرسازی، کارگروه بهداشت مدارس و مهدها با مسئولیت آموزش و پرورش و کارگره آموزش و  فرهنگ‌سازی با دبیری اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

موسوی افزود: همچنین یک کارگروه نیز با عنوان ارزیابی و نظارت تشکیل می‌شود که دبیری آن برعهده دانشکده علوم پزشکی آبادان است و باید ارزیابی خود را از عملکرد کارگروه‌ها به استانداری خوزستان اعلام کند.

وی گفت: پرداختن به مناطقی مانند حاشیه اروند و بهمنشیر، پایانه‌ها  نقاطی که مهمانان نوروزی بیشتر در آنجا تردد دارند در اولویت باشد.

معاون فرماندار آبادان تصریح کرد: از مسئولان هر کارگروه می‌خواهیم تا نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری جلسه با اعضای کارگروه خود اقدام وتصمیات اتخاذ شده را به فرمانداری گزارش کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.