علايم تنگي نفس را جدي بگيرید!

خورنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بيان اين‌كه امروز تعداد مراجعات بيماران تنفسي نسبت به روزهاي گذشته كمتر شده است، گفت: با شيوع تنگي نفس و افزايش مراجعه بيماران تنفسي در مدت اخير، بيمارستان‌هاي بزرگ‌تر در اهواز تعداد مراجعان بيشتري داشته‌اند.

دكتر ساسان موگهي اظهار كرد: بيمارستان‌ها از همان شب نخست كه ناگهان با خيل مراجعان با علايم تنگي نفس مواجه شدند، كاملا آماده هستند و داروهاي مورد نياز اين بيماران نيز وارد استان شده است.

وي افزود: با آن كه داروهاي تنگي نفس در استان موجود بود، ولي از آن‌جا كه احتمال داديم شيوع تنگي نفس ادامه يابد؛ براي كنترل شرايط، استوك خوبي از اين داروها به استان وارد كرديم.

موگهي گفت: به بيماران داراي سابقه بيماري‌هاي تنفسي و قلبي توصيه اكيد مي‌شود كه در شرايط كنوني هواي اهواز، داروهاي خود را طبق دستور پزشك معالج استفاده كنند و مصرف داروها را به صورت خودسرانه قطع نكنند.

وي با تاكيد بر اين كه علايم تنگي نفس در شرايط كنوني هواي اهواز بايد جدي گرفته شود، تصريح كرد: به افراد سالم نيز توصيه مي‌شود در صورت احساس تنگي نفس و سنگيني سينه و سرفه، شرايط خود را سرسري نگيرند و حتما به پزشك و مراكز درماني مراجعه كنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.