داروهاي گران‌قيمت بيماران خاص رايگان شد

خورنا: جماليان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود فقط داروهاي ارزان‌قيمت بيماران خاص رايگان شده است، اظهار داشت: تامين اجتماعي داروهاي خاص بيماران خاص را براي آنها رايگان کرده است.

وي با تاکيد بر اينکه هزينه‌هاي دارويي بيماران دياليزي، هموفيلي و خاص بار مالي سنگيني بر دوش بيماران مي‌گذاشت افزود: اين داروها به صورت مستمر از سوي بيماران مصرف مي‌شود.
مديرکل درمان تامين اجتماعي استان تهران اضافه کرد: داروهاي خاص بيماران خاص که تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند رايگان شده و بعضي از اين داروها گرانقيمت هستند.
وي با ابراز نارضايتي از برخي سخنان افراد مبني بر رايگان شدن داروهاي ارزان بيماران خاص خاطرنشان کرد: اين صحبت‌ها نشان از کم لطفي برخي افراد دارد چرا که بايستي براي کاهش بار مالي بر دوش بيماران، ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز تشويق شوند تا رايگان شدن داروي بيماران خاص را بپذيرند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.