عکس: ماجراهای پراید جلیلی ادامه دارد…

خورنا: ظاهراً حامیان سعید جلیلی درصددند از آنچه «ساده زیستی» وی می دانند نهایت استفاده را ببرند. این «ساده زیستی» از سوار پراید شدن ایشان مشخص است.

عکاس خبرگزاری فارس نیز تا پمپ بنزین برای اثبات «ساده زیستی» رفته است.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • احمدی نزاد و خاتمی هم همین کارهر را میکردند