روحاني، عارف و رضايي در صدر نظرسنجي‌ها

خورنا: نظرسنجي‌هاي مختلف نشان از پيشي گرفتن محسن رضايي از چهار كانديداي ديگر اصولگرايان دارد و اين در حاليست كه با وجود رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني توسط شوراي نگهبان،  و در عين سرخوردگي طيف وسيعي از حاميان هاشمي، اما همچنان در بين هشت كانديداي موجود باز هم آقايان روحاني و عارف دو كانديداي جناح اعتدال و اصلاح‌طلبان در صدر قرار گرفته‌اند.

به نظر مي‌رسد در صورتيكه يكي از اين دو نفر در روزهاي پاياني به نفع ديگري اعلام انصراف داده و از سوي ديگر هاشمي و خاتمي نيز رسما از هواداران خود بخواهند به ايشان راي بدهند پيروزي تك كانديداي جناح اعتدال و اصلاح‌طلبان بسيار زياد است.

به نظر مي‌رسد در صورتيكه ميزان مشاركت به دليل سرخوردگي طيف‌هاي وسيعي از مردم به خاطر موضوع آقاي هاشمي بيشتر از پنجاه درصد نشود يكي از دوكانديداي منتقد (عارف و روحاني) به اضافه يكي از اصولگرايان (در شرايط كنوني احتمالا رضايي يا قاليباف و حتي ولايتي) به دور دوم خواهند رسيد اما هرچقدر به آمار مشاركت افزوده شود به سود عارف و روحاني است زير يقننا اكثر مردمي كه قرار بود به هاشمي راي بدهند به صورت تبعي و طبيعي به كانديداي مورد حمايت ايشان (روحاني يا عارف) راي خواهند داد و در چنين حالتي اگر مشاركت بالاي 60 درصد شود پيروزي روحاني يا عارف در همان دور اول نيز حتمي خواهد بود خصوصا اگر تشتت آراي كانديداهاي اصولگرا تا روز راي گيري ادامه داشته باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • تو غلط کردی همچین نظری بدی بیشعور میخوای اسباب فتنه رو شروع کنی وطن فروش خاین