مقام معظم رهبری: بعضی برای جلب آرا شعارهایی می دهند كه از اختیاراتشان بیرون است

خورنا: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب امروز در دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم بیان داشتند: هدف ملت ایران در این انتخابات با دو عامل” انتخابات گرم و پرشور ” و ” انتخاب فردی مومن ، انقلابی با عزم و همت جهادی به ریاست جمهوری” تحقق می یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: معیار اصلی درانتخاب رییس جمهور این است كه كسانی باشندكه همتشان برحفظ عزت وحركت كشور در جهت انقلاب باشد.

ایشان افزودند: مردم به شعارها توجه كنند، بعضی برای جلب آرا شعارهایی می دهند كه از اختیاراتشان بیرون است.

رهبرانقلاب تاکید کردند :برای آرامش و وحدت كشور، قانون معیار بسیار خوبی است.

ایشان تصریح کردند: انشالله شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی، آنهایی را كه صلاحیت دارند، معرفی می كند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.