بازنشستگی غیرمنتظره سردار رویانیان

خورنا: خبرهای رسیده به خبرنگار ما حکایت از آن دارد که سردار رویانیان مدیرعامل فعلی باشگاه پرسپولیس که جمعی نیروهای مسلح محسوب می شود بطور غیرمترقبه و منتظره  از سوی ستاد کل نیروهای مسلح بازنشسته شد.

این اعلام بازنشستگی بدون هماهنگی و اعلام قبلی باعث حیرت  گردیده بطوری  که با  این اقدام شانس تصدی کلیه مصادر اجرایی و دولتی بجز ریاست جمهوری و مجلس و شورای شهر از نامبرده سلب گردیده است.

هنوز از واکنش رسمی رویانیان در این خصوص خبری نشده است اما شنیده ها حاکی از دلخوری شدید وی از این اقدام غیرمنتظره نیروهای مسلح است.

این اعلام بازنشستگی زمانی ابلاغ گردید که با پایان مهلت ثبت نام شوراهای شهر ،شانس رویانیان برای ثبت نام و ورود به رقابت شورای شهر هم از وی سلب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.