بيش از 21 هزار هكتار از اراضي ماهشهر زيركشت محصولات كشاورزي رفت

خورنا: حسن نيسي اظهاركرد: اين محصولات شامل 18 هزار هكتار گندم، سه هزار هكتار جو و 100 هكتار كلزا مي‌شود.

وي افزود: عمليات كشت پاييزه به اتمام رسيده و هم‌اكنون پيگيري براي بيمه اراضي در حال انجام است. در سال زراعي پاييزه گذشته محصولات گندم، جو و كلزا دچار خسارت شدند كه پرداخت اين خسارت‌ها آغاز شده و ميزان غرامت سه ميليارد تومان مي‌باشد.

مدير اداره جهاد كشاورزي ماهشهر عنوان‌كرد: در هفته‌هاي گذشته با كمبود آب از بخش جراحي هستيم و كاهش دبي اين رودخانه منجر به كاهش سهم آب اراضي كشاورزي شده است كه سازمان آب و برق قول داده اين مشكل را حل كند.

نيسي اظهاركرد: تاكنون 80 طرح توسعه كشاورزي مصوب شده كه تسهيلات به 35 طرح به مبلغ 6 ميليارد تومان پرداخت شده است. اين تسهيلات از طريق بانك كشاورزي پرداخت شده و در زمينه دام، طيور، شيلات، مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.