گزارش تصویری:

سفره های هفت سین در واحدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.