انتقاد شدید ستادهای مرکزی و ستاد اصولگریان مستقل دکتر حسن روحانی از مدیر کل مخابرات استان خوزستان در خصوص معرفی رئیس ستاد رقیب دکتر روحانی برای تصدی اداره مخابرات شهرستان مسجد سلیمان و درخواست عزل فرماندار غیر همسو با دولت در شهرستان مسجد سلیمان از استاندار خوزستان

خورنا: مهندس مهران حسنوند رئیس ستاد دکتر روحانی در خصوص معرفی یکی از لیدرهای ستاد رقیب دولت دکتر روحانی جهت تصدی اداره مخابرات مسجد سلیمان انتقاد شدید نموده و از عملکرد مدیر کل مخابرات استان خوزستان به دلیل پشتیبانی از چنین تفکری که نمی تواند مشکلات مردم شهرستان را حل نمایند .

حسنوند اظهار نمود این تفکر در پیش برد اهداف ناکارامد است و بیشتر در راه دولت سنگ اندازی می کنند.

اشخاصی از این دست که در انتخابات ریاست جمهوری به صورت علنی بر علیه دولت بیانیه و مصاحبه منتشر می کردند امروز از سوی مدیر کل مخابرات برای سمت های حساس پیشنهاد میگردند.

چنین اشخاصی با لابی گری نصب شده و برای فعالیت های مخرب اینده طرح ریزی مینمایند.

ستادهای دکتر روحانی اعتراض خودرا از این موضوع علام می دارند و از استاندار خوزستان میخواهند از چنین انتصاباتی در بدنه دولت علی خصوص مورد اخیر در مخابرات شهرستان مسجد سلیمان جلوگیری نمایند.

مهندس مهران حسنوند در خصوص فرماندار مسجد سلیمان اظهار کرد ایشان حدود ۵ سال در این شهر ستان فرماندار بودند و ثابت کردند با چنین رویکردی در بی تفاوتی به ارمانها و تفکر دولت نمی تواند اهداف دولت را به نتیجه برسانندوستادهای دکتر روحانی خواستار عزل فرماندار شهرستان مسجد سلیمان شدنند.

در اخر حسنوند با اشاره به سبد رای ۴۵ هزار نفری مردم شریف شهرستان مسجد سلیمان در انتخابات گذشت مجددا مسئولین را به شنیدن پیام مردم توصیه کرده و اظهار امیدواری نمود تا فرصت است مسئولین به دامان مردم باز گردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.