صبح امروز

انتصاب در آموزش و پرورش خوزستان؛ حسین پور به ناحیه ۲ آمد

صبح امروز طی حکمی از سوی تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان سیروس حسین پور به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ منصوب شد

در مراسمی با حضور خونمیرزایی فرماندار اهواز و جمشید کمایی معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان سیروس حسین پور به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز، منصوب و از زحمات نورعلی رئیسی مدیر سابق این ناحیه تجلیل شد.

‏آموزش وپرورش ناحیه ۲ اهواز بزرگترین وپرجمعیت ترین آموزش وپرورش استان خوزستان وکشوراست ، دارای قریب ۱۰۰ هزار دانش آموز، وبالغ بر ۸ هزار معلم شاغل و بازنشسته می باشد،

گفتنی است که حسین پور دارای مدرک دکترای جامعه شناسی سیاسی است . ایشان پیش از این مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هفتگل را برعهده داشت و توسط وزیر وقت بعنوان مدیر نمونه لوح تشویقی دریافت نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.