پلاک گذاری تراکتورها در آبادان


پلاک گذاری تراکتورها در آبادان
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی با عمر مفید زیر ۲۵ سال در این شهرستان آغاز گردید.
ناجی شهیب زاده گفت: تعداد کل تراکتورهای مجود در شهرستان ۸۲ دستگاه است که از این تعداد ۴۱ دستگاه مشمول طرح پلاک گذاری هستند.
شهیب زاده تصریح کرد: در این راستا تراکتورهای بدون پلاک، شناسایی و پس از تشکیل پرونده به اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان معرفی شدند که پس از بازدید توسط پلیس راهور جهت اخذ پلاک به موسسه رهگشا معرفی خواهند شد.
شهیب زاده اذعان داشت: در صورت اقدام نکردن به پلاک گذاری، سهمیه سوخت بهره برداران حذف می گردد و ماشین آلات کشاورزی که دارای پلاک باشند از مزیت کارت سوخت در سال آینده برخوردار می شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.