طرح توسعه دوم MTBE پتروشیمی شیمی بافت

خورنا|باقرگل فر:شرکتهای چابکی مثل شیمی بافت می توانند به راحتی طرح های پایین دست خود را در منطقه ایجاد کنند و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز با تسهیل هر چه بیشتر فرایندهای جاری، مسیر را بیش از پیش برای این امر فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بازدید از شرکت شیمی بافت، برنامه این هفته مدیرعامل این سازمان در سلسله بازدیدهای وی از شرکتهای منطقه بود.

جمعی از مدیران و مسئولین سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به همراه مدیرعامل این سازمان ضمن حضور در شرکت شیمی بافت از نزدیک با فعالیتها، برنامه ها، مسائل و مشکلات ای شرکت آشنا شدند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پس از استماع گزارش برنامه ها و وضعیت جاری شیمی بافت، گفت: رسالت ما پشتیبانی از مجموعه های صنعتی منطقه است و با توضیحاتی که ارائه شد معلوم است که آینده ی پر امیدی در انتظار شرکت شیمی بافت است.

سید امید شهیدی نیا، یکی از ویژگیهای بخش خصوصی را کارآمدی و چابکی دانست و افزود: تصمیم گیری ها در این چنین شرکتها، از بروکراسی های معمول بنگاههای اقتصادی بزرگ دور است و این ویژگی باعث می‌شود مسیر رشد و توسعه در این شرکتها با سرعت بیشتری طی شود.

وی، خاطر نشان کرد: احداث زنجیره های پایین دست شرکتها در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از هر نظر به نفع شرکتها و سرمایه گذاران خواهد بود و موجب بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای پنهان محصولات و منابع خواهد بود.

شهیدی نیا با اشاره به مسئله ی فرایندی یکی از شرکتهای زیر مجموعه شیمی بافت، تاکید کرد: ما هر کجا لازم باشد با تمام توان از فرایندهای صحیح و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش حمایت می کنیم اما هر کجا فعالیت شرکتی با توسعه پایدار سازگاری نداشته باشد مماشات نخواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت شیمی بافت ضمن اظهار توضیحاتی، وضعیت جاری این شرکت را تبیین کرد و در خصوص برنامه های آتی آن چنین گفت: محصول MTBE شیمی بافت یک محصول استراتژیک است که به همراه شرکت پتروشیمی بندرامام، تنها تولید کنندگان آن در کشور هستیم؛ این شرکت علاوه بر تامین نیاز داخلی، نیم نگاهی هم به صادرات دارد.

سید محسن شمس، وی از احداث طرح توسعه MTBE2 و رساندن ظرفیت تولید واحد به بالای ظرفیت اسمی، عنوان برنامه های آتی شیمی بافت خبر داد و افزود: شرکت شیمی بافت شرکتی غیر پیچیده و چابک است و ما با نیروهای جوان شرکت توانایی انجام هر کاری را در خود می‌بینیم.

کارخانه شرکت شیمی بافت به مساحت ۵ هکتار در سایت سه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع گردیده است. واحد اول تولید MTBE  با ظرفیت ۴۵هزار تن در سال ۱۳۸۱ و واحد دوم با همان ظرفیت و در سال ۱۳۸۵ به تولید رسید. خوراک ورودی به این مجتمع شامل برش چهارکربنه (رافینیت ۱) و متانول و محصولات آن شامل متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) به‌عنوان محصول اصلی و  برش چهار کربنه (رافینیت ۲) به عنوان محصول جانبی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.