با تلاش مسئولان شهرستان حقابه هندیجان را زنده خواهیم کرد.

وضعیت بحرانی رودخانه زهره در شهرستان هندیجان دل هر انسانی را به درد می آورد رودخانه دائمی طی سالیان دراز و متوالی مردم پایین دست آن در حد فاصل بین سداسک تا سر ریز در خلیج فارس طی دو فصل پاییزه و تابستانه از برکات آن امرار معاش می کردند مدتیست به دلیل دخالتهای غیر کارشناسانه و گاها خودخواهانه در شرف نابودی کامل قرار گرفته است.

محسن شعبانی عضوشورای اسلامی شهرستان هندیجان در شورای عالی استان خوزستان در گفتگو با خورنا گفت: رودخانه ای که به معنای ایزداب است ، رودخانه ای که باعث اشتغال سالیانه هزار نفر درامر کشاورزی و دامداری شده بود ، رودخانه ای که محل تردد شناوران تجاری و صیادی با آبخور فراوان بود ، امروزه چرا باید شاهد از بین رفتن آن باشیم ؟

وی افزود: مردم قانع ما بدنبال کشت تابستانه نیستن مردم مظلوم ما به همان کشت پاییزه هم قانع اند، مردم ما مردم همان خوزستانی هستند که به فرموده امام خمینی ره :دین خود را به اسلام ادا کرد ، سوال اینجاست که علی رغم متنعم بودن این مردم در طول تاریخ از روخانه دائمی چرا حالا باید برای آبیاری حداقل سبزیجات ودامهای خود در روستاها آب شیرین را با هزینه گزاف خریداری کنند؟

شعبانی خاطر نشان کرد : متاسفانه شاهد آن هستیم که بدلیل عدم تصمیمات،برنامه ریزی و کار کارشناسی ،اکو سیستم رودخانه زهره در هندیجان نیز مشابهه سد گتوند شده ولی با این تفاوت که پشت سد گتوند به یمن محاسبات اشتباه و نااگاهی دست اندرکاران امر از وضعیت منطقه، به جای آب شیرین،آب شور در حال ذخیره شدن است و رودخانه زهره هم باز به دلیل همان اظهار نظرهای غیر کارشناسی و دخالتهای سیاسی غیرکارشناسی شده بعضی از مسئولین بالا دست رودخانه از حالت یک رودخانه دایمی اب شیرین به یک رودخانه فصلی تبدیل شده که در این سالهای خشکسالی احیانا اگر رحمت باران نازل شود شاید رودخانه جانی تازه و موقتی بگیرد و پس از ان دوباره بی اب و مزارع اطراف خشک و احشام و دامداری در شرف تلف شدن و نابودی قرار میگیرند.

شعبانی یادآور شد: بنده هم به عنوان یک روستازاده  زمانی امور کشاورزی را هم درفصل تابستان و هم درفصل زمستان تجربه کرده ام و بخاطردارم ، و هم الان به عنوان یک فرد خدمتگزار در خدمت مردم هندیجان هستم از مسئولین مربوطه استدعا دارم که بیش از این با کارهای غیر کارشناسی شده اشتغال مردم منطقه راتحت تاثیر کارهای اشتباه خود خودقرار ندهند.

عضو شورای شهرستان هندیجان در ادامه گفت:  بنده از مسولینی که مجوز احداث سد چم شیر را به سود مردم منطقه می دانند ، میخواهم سوال کنم ما بدون بهره برداری از سد چم شیر این وضعیت رودخانه ما است ، پس از بهره برداری از این سد که دیگر مشخص است چه اتفاقی و فاجعه زیست محیطی برای این رودخانه و کل منطقه رقم میخورد و از مسولینی که مجوزهای غیرکارشناسی شده را صادر کرده اند دعوت میکنم قدم رنجه بفرمایند، بیایند و از نزدیک وضعیت نیمه جان رودخانه زهره را مشاهده کنند.

شعبانی تصریح کرد: درپایان اذرماه درحالی که محصولات زراعی و دامهای منطقه اخرین نفس های خود رامی کشد مسئولین محترم بیایند و ببینند تا متوجه شوند ، که ارزیابی میدانی زیست محیطی به چه معنا و مفهوم هست و پس از کارهای غیر کارشناسی شده چه فجایایی زیستی محیطی نمود و بروز پیدا می کند،

شعبانی عضو شورای اسلامی در ادامه اظهار داشتن که :صحبتم با مسئولین سیاسی که محیط زیست و ارزیابی زیست محیطی را دراکثر پروژههای کاری از جمله سد سازی را به سخره می گیرند بیایند و و از نزدیک نتیجه کارهای غیرکارشناسی شده خود را به عینه ببینند.
ایشان در پایان اظهار داشتن: عواقب تمام فجایای غیر قابل تصور زیست محیطی، نابودی کل کشاورزی منطقه ،ازبین رفتن دامداری و بیکاری و متعاقب ان ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از برهم خوردن معیشت مردم منطقه ،دقیقا متوجه مسئولین وقتی است که بدون در نظر گرفتن مصالح ملی با تصمیمات غیر کارشناسی صرفا به دنبال نگاه منطقه ای و سیاسی هستن و یقینا مردم منطقه هندیجان مطالبه گر خواهند بود

عضو شورای عالی استان درانتها خاطر نشان کرد: بنده به اهالی شهرستان هندیجان قول می دهم درکنار سایر مسئولین زحمتکش و دلسوز شهرستان از هیچ کوششی در زمینه احیا رودخانه زهره و احیای حقابه رودخانه زهره دریغ نخواهیم کرد و در اینجا جا دارد از زحمات استاندارمحترم ، امام جمعه محترم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ، فرماندار محترم و تک تک مسولین و مردمی که دراین راه قدم بر می دارند  سپاسگذاری نماییم.

محسن شعبانی

عضو شورای اسلامی شهرستان در شورای عالی استان خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.