در فضای تنش آلود این روزها و برخورد های نامتعارف تدبیری ها و نمایندگان مردم خوزستان؛ انتقال آب از سرشاخه های کارون به نفع هیچ کس نیست!

 

 

این روزها فضای استان خوزستان وارد مرحله ای نگران کننده از تنش های درونی و بیرونی شده است، بصورتی که صدای پای آب از تمام رسانه ها تا پِچ پِچ های مردم در کوچه و بازار به گوش می رسد!

از طرفی، نمایندگانی که جبهه سیاسی آنها اظهر من الشمس است و فیگورهای حق طلبانه آنها مقابل دولت مورد حمایت اصلاح طلبان، تقریبا مصنوعی است؛ از طرف دیگر دولتی ها که میان خواسته ها و نیازهای مردم دو استان مهم کشور و مشکلات قدیمی و جدید آنها دچار تلاطم شده اند و از سوی دیگر مخالفان سنتی استاندار خوزستان که این فضا را فرصتی مناسب برای سیاه نمایی عملکرد او می دانند! و نهایتا مردمی که نمیدانند به تشنگی هموطنان خود در استانی دیگر بیندیشند یاخاکی که بر سر خودشان میریزد.

اگر کمی با تامل به تیترهای رسانه ای و سخن های درشت شده در سطح عموم توجه شود
، پس از هرس شاخ و برگ های سیاسی و نیت های خوب و بد این کارزار دو موضع خود را به وضوح نشان می دهد:

تدبیری ها:
از طریق سرشاخه های کارون فلان مقدار مکعب آب اضافی وارد خوزستان میشود و این منبع گرانقدر به هدر می رود در حالی که در فلان استان میشود از این آب برای مصارف واجب استفاده نمود.

نمایندگان پایدار مردم خوزستان:
خوزستان به لحاظ زیست محیطی و منابع و شریانهای آبی،خود دچار مشکل است و وضعیت ریزگردها استان را دچار مشکلات شدید کرده است.

حال این سوال پیش می آید که دولت چه برنامه ای برای مصرف بهینه آب در این استان زر خیز اجرا نموده است که آب اضافی واقعا اضافی باشد! نه اینکه رودخانه های استان و تالاب ها در حال خشک شدن باشند، مردم ساعت ها از داشتن آب مصرفی محروم باشند، ریز گردها زندگی را مشکل ساخته باشد، اما مدیران تراز اول دولت و کارشناسان اعلام کنند که استان دارای بیش از یک میلیارد مکعب آب اضافی است.
اگر واقعا اینگونه است و این بحث های کارشناسی بهانه ای برای اجرای طرح های قول داده شده در بزنگاه های سیاسی نیست، چرا در طی سالهای گذشته زیر ساخت های لازم جهت انتقال آب از این استان به استانی دیگر تدبیر نشده است؟
اگر سیستم های آب رسانی و زیست محیط این استان بهینه سازی شده بود آیا واقعا اینگونه تنش هایی برای یک انتقال بوجود می آمد!؟
ضمنا استان مقصد آیا شرایط استفاده مکانیزه و بهینه از این آب را دارد؟ چه بسا آنجا هم آب هدر رود.

یا نمایندگان دلسوز مردم خوزستان تا کنون چه برنامه ای جهت بهینه سازی آب و مصرف آن ارائه و پیگیری نموده اند که اینگونه خود را بدون هیچ نقشی در مشکلات بوجود آمده می دانند و این چنین فریاد حق خواهی بر سر نمایندگان دولت سر می دهند؟

کدام برنامه در مبدا و مقصد این انتقال تعبیه و اجرا شده که اینگونه فضا به سمت کارشناس بازی و دلسوز بازی نرود!

اگر واقعا کشاورزان آب کافی برای کشت محصولات خود داشتند؟ اگر زیست محیط خوزستان در خطر نبود؟ اگر وضعیت آب مصرفی در خوزستان مناسب بود؟ براستی چه کسی مخالف انتقال آب اضافی از سرشاخه های کارون برای هر استانی یا هر مصرفی بود!؟!؟

شاید لازم باشد برنامه ریزان و دلسوزان حوزه آب پیش برنامه، برنامه و پس برنامه هایی این چنین مهم را پیگیری نمایند، زیرا در شرایط کنونی و بدون رفع مشکلات زیر ساختی آب در خوزستان و استان مقصد، انتقال آب از سر شاخه های کارون به نفع هیچ کس نیست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.