دکتر صادق شهریاری به عنوان مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک معرفی شد

به گزارش خورنا؛ در مراسمی با حضور جانشین بسیج جامعه پزشکی خوزستان دکتر صادق شهریاری به عنوان مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک معرفی شد.
در این مراسم که باحضور سرگرداحمدی فرماندهی سپاه ناحیه باغملک، سروان سجادبهمنی جانشین بسیج جامعه پزشکی و اعضای بسیج جامعه پزشکی، دکترصادق شهریاری به عنوان رئیس کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک معرفی گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.