سخنرانی دکتر مهرعلی زاده استاد دانشگاه شهید چمران و عضو کمیسیون ملی آموزشی یونسکوی ایران در خصوص سند ۲۰۳۰ در انجمن آموزش عالی ایران

خورنا | فرهنگی: دکتر یداله مهرعلیزاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران و عضو کمیسیون ملی آموزشی یونسکوی ایران در اردیبهشت سال جاری در انجمن آموزش عالی ایران سخنرانی با محوریت سند ۲۰۳۰ ایراد کرد.

 

مهرعلی زاده در این سخنرانی به ۶ سوال اساسی پاسخ گفت که عبارتند از  :

  1. یونسکو چه سازمانی است و ماموریت و اقدامات یونسکو چیست؟
  2. یونسکو تاکنون چه برنامه ها و سندهایی را در جهان تنظیم کرده است؟
  3. بررسی دیدگاه های مربوط به ماهیت وجودی سازمان های جهانی وابسته به سازمان ملل (ILO, UNIDO, UNISEF,…) مانند یونسکو: دیدگاه ایجابی و دیدگاه سلبی – یونسکو چه سازمانی است
  4. فعالیت یونسکو در ایران چگونه بوده است؟
  5. سند ۲۰۳۰ چگونه تدوین شده و اهداف و برنامه های آن چیست؟
  6. ایرادات وارد بر سند بر چه محورهایی بوده است؟

برای دانلود متن کامل_سخنرانی_دکتر_مهرعلی_زاده_اینجا کلیک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.