جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان امیدیه برگزار شد

اسداله ترحم / خورنا- به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه ، سید مهران رفیعی فرماندار شهرستان امیدیه در جلسه شورای هماهنگی میارزه با مواد مخدر شهرستان گفت: برای بهبود معتادین، عدم مصرف مواد اعتیاد آور به تنهایی کافی نیست بلکه تمامی دستگاه های ذی ربط باید در مسیری برنامه ریزی کنند و به پیش روند که شیوه صحیح  زندگی کردن در جامعه به این افراد آموزش داده شود.

سید رفیعی همچنین گفت: آموزش و پرورش برای افزایش  کیفیت زندگی اجتماعی از طریق آموزش ، تعلیم و تربیت در جایگاه ویژه ای قرار دارد و در این راستا اقدامات عملی و اجرایی باید در دستور کار این سازمان قرار گیرد.

 همچنین در این نشست با حضور اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان امیدیه  مسائل و مشکلات اجتماعی معتادین و گروه های در معرض آسیب ، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.