مهندس رضا رحیمی بعنوان سرپرست شهرداری آغاجاری معرفی شد

خورنا _ بهنام کنارکوهی/  پس از انتخاب علیرضا ره انجام بعنوان شهردار قلعه تل ، در جلسه امروز تودیع و معارفه شهردار آغاجاری، از زحمات مهندس ره انجام قدردانی و مهندس رضا رحیمی بعنوان سرپرست شهرداری آغاجاری معرفی شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.