فرماندار آغاجاری: اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواد مخدر در مدارس ضروری است 

خورنا_ بهنام کنارکوهی/  عیدانی فرماندار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیان داشت: بر اساس پژوهش های صورت گرفته در خصوص میزان مصرف مواد مخدر در مراکز آموزشی بویژه مدارس متوسطه، زنگ خطر به صدا درآمده که نیازمند توجه جدی مسئولین ذیربط برای اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی است.

وی با اشاره به اینکه مصرف مواد مخدر در صدر آسیب های اجتماعی است و دانش آموزان مهمترین جامعه هدف برنامه های پیشگیرانه در سند جامع پیشگیری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند که ضروری است پیشگیری اولیه از سطح مدرسه و مراکز آموزشی آغاز شود.

فرماندار آغاجاری از رییس کمیته فرهنگی و پیشگیری مبارزه با مواد مخدر شهرستان خواست تا با همکاری زیرمجموعه های این کمیته، برنامه های هدفمند پیشگیری از مواد مخدر در مدارس را بر اساس چارچوب های تعیین شده از جمله اطلاع رسانی و آگاه سازی درباره مضرات مواد مخدر، تهیه بروشور و بنر با هدف ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان، برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد، ارائه خدمات مشاوره ای برای دانش آموزان در معرض آسیب و ترویج فرهنگ سلامت از طریق فعالیت های ورزشی و تفریحی انجام دهند.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با حضور اساتید و کارشناسان اجتماعی، جامعه شناسی و روانشناسی با هدف ارتقای سطح آگاهی های عمومی جامعه بویژه نوجوانان و جوانان را در خصوص عوارض سوء مصرف مواد مخدر بسیار موثر دانست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.