در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان آغاجاری برنامه های مقابله با آسیب های اجتماعی بررسی شد 

خورنا_ بهنام کنارکوهی/ عیدانی فرماندار در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان گفت: امروزه آسیب های اجتماعی جوانان یکی از دغدغه های مسئولین و خانواده هاست که ضمن ریشه یابی این آسیب ها باید راهکارها و برنامه هایی بمنظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی تدوین کنیم.

وی بر ضرورت آموزش و ارائه مشاوره به جوانان در حوزه های مختلف تحصیلی، خانواده، مواد مخدر و … تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی مناسب توسط دستگاه های مربوطه جهت مقابله با آسیب های اجتماعی شد.

فرماندار آغاجاری برگزاری کارگاه های آموزشی، ارتقای آگاهی مردم و تشکیل سازمانهای مردم نهاد NGO را در جهت کاهش و مقابله با این آسیب ها بسیار موثر دانست.

در ادامه جلسه سایر اعضاء به بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت های پیشگیرانه آسیب های اجتماعی پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.