بازدید کارشناسان میراث فرهنگی استان خوزستان از آثار تاریخی باغملک و منطقه گردشگری رباط

به گزارش خورنا؛ روز گذشته بازدیدی به اتفاق گروهی از کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان و مهندس چهارمحالی مدیر اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شوشتر و جهانگیر پیروزاده مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان باغملک از آثار تاریخی و منطقه گردشگری رباط انجام گردید. که در این بازدید از آثار تاریخی آسیاب ارغوانی ، گوردخمه و بردگوری ارغوانی و سرای ارغوانی و سایت تاریخی منجنیق و سنگ اسیاب منجنیق بازدید به عمل آمده است و همچنین از منطقه گردشگری رباط (حضرت سلیمان ) بازدید شد که در این دید بازدید از تجربیات مفید و کارآمد دوطرف استفاده گردید.
جهانگیرپیروزاده در این خصوص به خورنا گفت؛ با توجه به رخدادهای تاریخی گذشته به خصوص تاریخ امامزاده عبدالله و شهادت ایشان که تن مبارکش  در کوههای منگشت باغملک هست و سر مبارک ایشان در شهرستان شوشتر دفن شده است برای برای بازسازی این رخداد تاریخی و احتمال وجود اسنادی در باره این رخداد در شوشتر می شود به تاریخ گذشته گذشته بیشتر دسترسی پیدا کرد

وی ادامه داد؛ همچنین در خصوص وجود آثار تاریخی مشترک مثل سازه های آبی و موزه آب ها که در شهرستان های شوشتر و باغملک به فراونی وجود دارد زمینه های پژوهشی بیشتری می شود به انجام رساند، شهرستان باغملک دارای سازه های تاریخی آبی بسیاری مانند قنات ها ، بیاره ها ، آسیاب های قدیمی هست که ناشناخته مانده اند، در این زمینه پژوهش های خاص خود را می طلبد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.