طرح آموزشی”ایران مهارت “ویژه دانش آموزان اجرا می شود

اسداله ترحم/ خورنا – مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: در راستای عملیاتی کردن سیاست های اقتصادمقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکید دولت تدبیر و امید مبنی برتوسعه فرهنگ کار وکارآفرینی و آموزش های مهارت محور طرح آموزش های مهارتی کوتاه مدت، موسوم به “ایران مهارت “اجرا می شود.

عبدالنبی سواعدی  افزود: اجرای طرح مهارت های کوتاه مدت برای دانش آموزان، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه نظری با هدف توسعه فرهنگ کار وکار آفرینی و توسعه و تقویت آموزش های مهارت محور می باشد

سواعدی عنوان کرد: براساس این طرح تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز مدارس براساس شایستگی های شغلی و درقالب آموزش های خاص سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متناسب با نیازهای اقلیمی، ظرفیت های منطقه ایی و گروههای سنی و جنسیتی دانش آموزان واجرای آموزشهای مهارتی توسط مراکز دولتی و یا آموزشگاه های آزاد وابسته به سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور مطابق دستورالعمل های اجرایی و با انتقال تجهیزات مورد نیاز و اعزام مربی به مدارس برعهده فنی وحرفه ای است.

وی ادامه داد: فراهم نمودن زمینه تربیت مربیان مورد نیاز طرح ازبین داوطلبان و مربیان اموزشگاه های آزاد ، آموزش و پرورش و صدور کارت مربی گری مطابق با ضوابط و مقررات و برگزاری آزمون پایان دوره برای دوره های مورد توافق در آموزش دوره دوم متوسط نظری وفق استانداردهای  آموزشی سازمان و صدور گواهینامه مهارت در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون از دیگر موارد مورد تعهد است.

سواعدی بیان کرد: فرهنگ سازی لازم در آموزش و پرورش جهت ورود مدارس به اجرای طرح مهارت های کوتاه مدت، ورود اطلاعات دانش آموزان تحت آموزش در طرح مهارتی کوتاه مدت در پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ایی کشور توسط  مدارس مجری همچنین فراهم کردن زمینه مشارکت و بهره گیری از ظرفیت پژوهش سراهای دانش آموزی و کانون های فرهنگی تربیتی آموزش و پرورش در جهت توسعه طرح و تمهید مشارکت هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای دولتی  از موارد مورد تاکید برای اجرای طرح است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.