از آموزش و پرورش بازی نخورید!

خورنا| مهدی غفارزاده: جناب دکتر شریعتی, فلسفه ی جشن عاطفه ها یاری به دانش آموزان مناطق محروم بوده و هست.جلب کمک های مردمی برای ایجاد شرایط بهتر جهت دانش آموزان و صد البته جبران کاستی هایی که رفع آن بر عهده ی مسئولین بوده وهست.
برگزاری جشن عاطفه ها در مدرسه ی شاهد رضوان که مدرسه ای مرفه و خاص محسوب میشود نکته ی قابل تاملی است.کلاس های هوشمند آن مدرسه با کولرهای اسپیلت و ابزارهای متنوع ورزشی در حیاط مدرسه نمادهای محرومیت بودند , منطقه ی امانیه محروم بود یا خانواده های دانش آموزان آن واحد آموزشی؟!
اگر قرار نباشد تناسبی بین برنامه و محل افتتاحیه وجود داشته باشد اصولا چه نیازی به برپایی برنامه در مدرسه بود؟ این برنامه را در پادگان , کارخانه, و …برگزار میکردید!

جناب دکتر شریعتی, استاندار محترم
شما مهمان برنامه بودید و محل میهمانی را میزبان مشخص میکند.بر شما خرده نمیگیریم.گلایه ی ما از کسانی است که جرات ندارند شما را به چند خیابان آنطرف تر ببرند نکند که شرایط نابسامان مدرسه شما را به پرسش از آنان و بازخواست وا دارد.
باشد که مردان و زنانی لایق بر مسند تعلیم و تربیت این استان گمارده شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.