جلسه استفاده از ظرفیت های شغلی مسجدسلیمان برگزار شد

میثاق حاجتی/ خورنا: جلسه هماهنگی به منظور استفاده ظرفیتهای کارخانه،تانکسازی,پتروشیمی,با محوریت بکارگیری نیروهای آموزش دیده در مراکز فنی حرفه ای و علمی کاربردی برگزار گردید

در ابتدای جلسه  مهندس گوروئی فرماندار مسجدسلیمان افزود : افراد دارای مهارت که از مراکز فنی حرفه ای دارای گواهی معتبر باشند در تمام کارخانه ها وفعالیتهایی که نیاز به نیروی کار دارند در الویت خواهند بود قطعا صرف ارائه مدرک ملاک عمل نخواهد بود.

وی ادامه داد ظرفیت تانکسازی در خدمت اشتغال در منطقه قرار خواهد گرفت و تانکسازی توانایی تامین بخش قابل توجهی از نیاز مندیها منطقه را دارد

گروئی در بخش دیگری از سخنان خود گفت فعلا فقط تعمیر تانک ونفربر وسایر تجهیزات نظامی ولی با توافقات بعمل آمده نیازمندیهای صنعتی شهرستان را نیز تامین میکند

در ادامه دکتر داودی مدیر عامل کارخانه پتروشیمی مسجدسلیمان گفت :
افراد آموزش دیده در مراکز فنی حرفه ای که دارای مهارت خوبی باشند در الویت استخدام در پتروشیمی قرار خواهند گرفت

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.