جلسه رفع مشکلات تولیدگران شهرک صنعتی باغملک با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد/ خروجی ها امید بخش بود

خورنا – جلسه رفع مشکلات تولید گران شهرک صنعتی باغملک

جلسه رفع مشکلات تولید گران شهرک با حضور تامرادی معاونت فرمانداری نظری رئیس دفتر نماینده، فرمانده سپاه ، رئسای اداره کار،تامین اجتماعی، صنعت و معدن ، امور مالیاتی ، شهرکهای صنعتی و تولیدگران در محل شهرکهای صنعتی برگزار گردید.

دراین جلسه تولیدگران مشکلات واحدهای تولیدی خود را بیان نمودند وپیرامون حل مشکلات آنها دستگاهای اداری مرتبط و حاضر در جلسه به ارائه راه حل پرداختند. معاونت فرمانداری باغملک در پایان ضمن ابراز رضایت از این نشست، خروجی های جلسه را در جهت رفع موانع تولید و تولیدگران شهرستان مفید بیان داشت. بهمن تامرادی خاطرنشان کرد؛ فرمانداری باغملک حمایت تمام قد خود را در جهت رفع مشکلات صنعت گران و کارآفرینان شهرستان اعلام می دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.