برگزاری اولین جشنواره بین المللی و فرهنگی ورزشی اقوام عشایر سمنان گرمسار و درخشش ورزشکاران باغملکی بعنوان تنها نماینده استان خوزستان

برگزاری اولین جشنواره بین المللی و فرهنگی ورزشی اقوام عشایر سمنان گرمسار و درخشش ورزشکان باشگاه فرهنگی ورزشی ۲۰۰۰ باغملک بعنوان تنها نماینده استان خوزستان و کسب مدال های رنگارنگ در رشته های مختلف

خورنا – برگزاری اولین جشنواره بین المللی و فرهنگی ورزشی اقوام عشایر سمنان گرمسار و درخشش ورزشکارانی از باغملک

￿ *درخشش تیم استان خوزستان و با تنها نماینده خود شهرستان باغملک*

در این مسابقات که با حضور معاون اول رئیس جمهور و ورزشکارانی از دوازده استان و با شرکت سه کشور گرجستان، آذربایجان و عراق برگزار شد. ورزشکاران بومی شهرستان باغملک از باشگاه فرهنگی ورزشی ۲۰۰۰ آقایان اصغر سلمانوند مقام اول رشته چوب کشی وزن مثبت نود، علی حسینی مقام دوم وزن منفی هشتاد در رشته چوب کشی، اقای مهدی رضا پور در رشته دال پلان یا “کِل کِله بَرد” مقام سوم و سرکار خانم معصومه طهماسبی مقام سوم در رشته مچ اندازی، موفق به کسب عناوین فوق گردید اند. ورزشکاران باشگاه فرهنگی ورزشی ۲۰۰۰ تحت مدیریت علی حسینی طی چندین سال اخیر موفق به کسب مقام های مختلف در رشته های گوناگون شدند و این باشگاه  برتر، شایسته توجه ویژه مسئولان امر می باشد.>

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.