با همت مهندس جعفری شهنی مدیر بنیاد مسکن مسجدسلیمان عملیات بهسازی و اجرای طرح هادی در ۶ روستا و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال انجام شد + گزارش تصویری

میثاق حاجتی/ خورنا: مهندس ابراهیم جعفری شهنی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسجدسلیملن با اعلام این خبرگفت به منظور تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و فراهم نمودن زمینه ی فعالیت هدفمند و کمک به ایجاد شغل پایدار در روستاها فازجدیدی از عملیات اجرای طرح هادی در روستاهای رضاآباد،سه بردان جریک،تمبی چم فراخ،هفت شهیدان،بتوند و عنبر انجام شد که شامل خیابان سازی،سنگفرش وآسفالت معابر،اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی،توسعه ی فضای سبزو…میباشند.


ایشان اظهار داشت بنیادمسکن مسجدسلیمان با بهره گیری از قیر رایگان وهدایت آن به سمت روستاهای دارای دهیاری ۱۰ هزارمترمربع زیرسازی و آسفالت درسطح روستاهای نمره ۱۱ و بازارتمبی انجام داد و اظهارامیدواری کرد بامشارکت بهتر و فعالانه تر دهیاریها امکان افزایش این میزان تاسقف ۴۰هزار مترمربع و درسطح ۱۱روستا درسال جاری وجود دارد که البته در این راستا اقدامات مقدماتی و تشکیل پرونده ها وانعقاد تفاهم نامه با دهیاریها صورت گرفته است.
وی با اشاره به میزان محرومیت شهرستان از لحاظ عمران روستایی برلزوم تمرکز براین حوزه و اصلاح شاخص های برخورداری تاکید کرد و اظهار داشت دلیل اصلی پایین بودن میزان سهم شهرستان از اعتبارات و منابع استانی آما رواطلاعات نادرست و غیرواقعی گذشته بود که باعث میشد درصد برخورداری روستاهای شهرستان از نُرم استانی بالاتر قرار گیرد و درنتیجه در فصل توزیع اعتبارات توجه لازم به روستاهای شهرستان صورت نمیگرفت که درهمین راستا لازم هست ازپیگیریهای مجدانه و مساعدت نماینده محترم شهرستان جناب حاج عسکرظاهری و فرماندار محترم تشکر کرد که تلاش زیادی به منظور اصلاح آمار و اطلاعات جمعیتی و به تبع آن اصلاح شاخص های برخورداری انجام دادند و براین اساس افق وچشم انداز مناسبی جهت تزریق اعتبارات استانی میتوان متصور بود.
وی در انتها با تشکر از عنایت ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان جناب دکترحاجتی نسبت به شهرستان مسجدسلیمان و باپیگیریهای صورت گرفته از طریق این سازمان مقرر گردید ازمحل اعتبارات روستاهای هدف گردشگری و باارائه طرح توجیهی مبتنی بر رویکرد گردشگری ۶۵ میلیار دریال به شهرستان مسجدسلیمان اختصاص داده شود که البته مقدمات آن توسط کارگروه استانی صورت گرفته است که زمینه ی تحول بزرگی را ایجادخواهد کرد و زمان مقرر بطور مفصل گزارش آن ارائه خواهدشد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.