نشستِ بررسی مشکلات هیئت ورزش عشایر و روستاها

فرزاد شعبانی | خورنا –

نشستِ بررسی مشکلات هیئت ورزش عشایر و روستاها

این نشست با حضور عادل حیدری رئیس اداره ورزش و جوانان، حبیب الله ادیبی بخشدار مرکزی، مهدی خالدی شهردار مشراگه و سایر مسئولین شهرستان و روستاها برگزار شد.

طی این نشست عادل حیدری ریاست و خانم کمایی معاونت اداره ورزش و جوانان به ظرفیت های موجود در روستا اشاره کردند، و در ادامه از مسئولین درخواست همکاری و هماهنگی بین دهیاران و شوراهای روستایی برای پیشبرد اهداف ورزشی اداره و هیئت عشایر و روستاها داشتند.

بخشدار مرکزی، بخشدار و شهردار مشراگه از برنامه های ارائه شده از سوی اداره ی ورزش و جوانان برای عشایر و روستاها استقبال کرده و قول حمایت و همکاری دادند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.