با توجه به نگرانی هایی مردم

جلوگیری از اجرای کار تا برطرف کردن مشکلات پروژه توسعه میدان های نفتی اندیمشک

خورنا- تلمبه خانه سبزآب روزانه ۷۰۰ هزار بشکه تفت و میعانات نفتی به مناطق بالا دست پمپپاژ می کند .

این روزها شاهد تعوض خط لوله از ۱۶ اینج به ۲۰ اینج می باشیم مشکلاتی که این خط لوله در سالهای گذشته برای مردم منطقه به وجود آورده شاید هیچ وقت قابل جبران نباشد.

سالانه با توجه با باریک بودن جاده دسترسی به تاسیسات تلمبه خانه باعث بروز دهها تصادف منجر به مرگ یا نقص عضو می شود، از سوی دیگر پوسیدگی این خط لوله در سالهای گذشته بیش از ۸۰ بار منجر به شکستگی لوله شد که زیانهای زیست محیطی آن به منطقه میلیارد ها تومان و بوده است به دنبال جبران خسارت نبوده اند.

متاسفانه هیچ وقت مسببان این خسارت ها (که مجموعه شرکت خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت و شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی هستند) تا کنون جهت جبران این همه خسارت مادی و معنوی که به مردم اندیمشک وارد شده است هیچ گونه تلاشی انجام نداده اند و ظاهرا همتی برای ورود این مجموعه ها بابت این همه خسارت وجود ندارد.

طبق اخبار موثقی که وجود دارد مجموعه های نفتی این روزا علاوه به تعویض خط لوله ۱۶ اینج که به آن اشاره شده قصد دارند در هفته های آینده این خط را به ۳۰ اینج افزایش دهند که این امرباعث اسیب های اجتماعی و زیست محیطی بیشتری به مردم منطقه خواهد شد.

حال مردم منطقه از دادستان محترم شهرستان به عنوان مدعی العموم انتظار دارند که با توجه به اینکه:
جاده منتهی به تلمبه خانه که قدمت آن بیش از ۶۰ سال می باشد و عدم تعریض آن در این سالها باعث خسارت غیر قابل جبرانی بوده است، مورد بررسی قرار بگیرد.

شکسته گی های این خط لوله که در سالهای گذشته بیش از ۸۰ بار اتفاق افتاده و هر با باعث خسارت زیست محیطی غیر قابل جبرانی بوده که برای برطرف کردن این مشکلات مجموعه های نفتی مرتبط با آن هیچ گونه تلاشی نکردند.

اکنون که مجموعه نفت قصد دارد با احداث خط جدید و افزایش خط قدیم روزانه نزدیک به یک میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی از منطقه عبور خواهد کرد که این امر در آینده باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای مردم منطقه می شود.

انتظاری که وجود دارد، این است که جلوی این پروژه را گرفته تا این مجموعه های بزرگ نفتی ابتدا زمین های کنار خط که طبق قانون می بایست ۲۲ متر حریم داشته باشد را رعایت کنند.

همچنین جاده دسترسی که قدمت آن به بیش از ۶۰ سال می رسد و این جاده جوابگوی تردد آن زمان بوده و این امر در سالهای گذشته باعث صدها مورد تصادف منجر به مرگ یا نقص عضو شده است را تعریض کنند.

منبع: اندیمشک نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.