انتخاب شهردار بومی نخستین آزمون منتخبان پنجم شورای شهرهفتکل

قادر سبحانی|خورنا-پس از انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا برای دور پنجم، اولین آزمونی که اعضای راه‌یافته به شوراها باید در آن شرکت کنند انتخاب شهردار است

 اعتقاد کارشناسان شهری یک شهردار موفق باید برنامه ریز باشد.همچنین شناخت عمیقی از مسایل شهری داشته باشد . پاک دستی و پاسخگو بودن ،ارتباط مناسب، تعامل قوی و هماهنگی با دولت و توانایی چانه زنی با استانداری واشرافیت به ابزارهای مالی نوین و نحوه استفاده از ظرفیت‌های بازارها سرمایه برای تامین منابع مورد نیاز برای اداره شهر از دیگر ویژگی هایی است که ازنگاه متخصصان یک شهردار باید داشته باشد 

در شرایط فعلی، فردی که برای سمت شهردار هفتکل انتخاب می‌شود باید از یک سو شهر را بشناسد و از سوی دیگر صاحب تئوری و سوابق اجرایی موفق در خود شهرستان باشد. 
انتخاب شهردار متخصص و آگاه به امور و بر خواسته از هفتکل و با توجه به وعده اعضای منتخب شورا در دوران انتخاباتی خود مبنی بر استفاده از پتانسیل های بومی از خواسته های بحق مردم است که  معتمدین و منتخبین مردم در صحن شورا می بایست با انتخاب اصلح ترین فرد پاسخگوی مطالبات مردمی باشند

اگر چالش انتخاب شهردار دغدغه این روزهای منتخبان مردم در شورای پنجم است، افکار عمومی شهر نیز دغدغه‌مندتر از آنها منتظر رونمایی از فردی هستند که قرار است چهار سال مدیریت اجرایی شهر هفتکل را به دست گیرد.

هرچند روزهای گذشته شش گزینه نهایی برای تصدی شهرداری هفتکل از سوی اعضای منتخب این دوره از شورا اعلام شد اینکه آزمون انتخاب شهردار برای تمام ادوار شورای شهر وجود داشته و این بار نوبت منتخبان در شورای پنجم است. امیدواریم این عزیزان بتوانند از این چالش به نحو شایسته‌ای عبور کرده و با انتخاب فردی توانمند، عمل‌گرا، تحول‌گرا، فارغ از نگاه‌های سیاسی و باتجربه در حوزه مدیریت شهری و دردآشنا به شهر هفتکل و ظرفیت‌های ارزشمند و مغفول آن، مسیر تعالی را ادامه دهد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.