توسعه متوازن و کار آفرینی

خورنا | سرویس اجتماعی: توسعه متوازن و کار آفرینی در بحثی که امروز داشتیم در مورد بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها وتهدید ها صحبت کردیم. فرصت ها آن چیزی است که در رابطه با محیط پیرامون‌قابل تعریف است و مقایسه ای است بین آن چیزی که هر موضوعی در رابطه با رقبا در مقایسه قرار می گیرد و باعث مزیت رقابتی می شود.
شهرستان بهبهان‌به لحاظ جغرافیایی در بهترین منطقه جغرافیایی منطقه خود واقع شده است که عبارتند از:
۱. واقع شدن در مسیر ۴ استان‌حیاتی کشور شامل خوزستان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد
۲. نزدیکی ۴۰ دقیقه ای به خلیج‌فارس که‌همین‌یک مورد امتیازی استراتژیک برای بهبهان‌منظور می شود.
۳. محل تلاقی بهترین بخش از مناطق نفت خیز و گاز خیر جنوب غرب کشور
۴.دسترسی آسان‌ به مراکز استان خوزستان. کهگیلویه و بویراحمد ، فارس و بوشهر با زمانی حدود ۳ ساعت.
نقاط قوت:
۱. دارا بودن نیروی فعال و تحصیلکرده و برخورداری از آمار بالای قبولی در کنکور
۲. شهری فرهنگی و تاریخی از دیرباز
۳. حضور نخبگان بهبهان‌در مراکز تصمیم گیری ملی
۴. سابقه تاریخی علما و فضلای بهبهان
۵. درک بالای تفسیر مسائل ملی و جغرافیای سیاسی
۴. قرار گرفتن در کنار رودخانه‌های اب شیرین مارون و زهره
۵. منابع سرشار معدنی
۶. طبیعت بکر
۷. قطب کشاورزی و دامپروری ملی
جای تعجب است که چطور با دارا بودن مزایای ذکر شده بالا که هر کدام می تواند نه تنها در جغرافیای استانی و بین‌استانی بلکه در جغرافیای ملی و بین المللی باعث حضور موفق و امتیاز ویژه شود. چه شده است که امروز نه تنها در گذر از سالیان بعد از جنگ نه تنها از توسعه برخوردار نبوده بلکه باعث فرصت سوزی و عدم‌توسعه شده است.
ریشه همه‌آسیب های بالا سیاست زدگی است. سالیان‌زیادی است که مباحث بی فایده سیاسی چپ و راست در توسعه فرهنگی اقتصادی جوامع که شاه کلید پیشرفت است به فراموشی سپرده است. اگر چه شناخت موقعیت سیاسی ، امتیاز بالایی دارد ولی بدانیم که سیاست زدگی آفت است.
متاسفانه بهبهان‌ و بخشی از جمعیت‌نخبه و نخبه پرور هنوز درگیر مسایل جناحی، طایفه گری و قوم و خویشی هستند.
با عنایت‌به عوامل توسعه پایدار که در این نوشته بعنوان‌فرصت و نقاط قوت شمرده شد و بهبهان‌ ما مزایای منحصر بفرد و ویژه ای دارد می توان‌ با همدلی و حرکت حول محور بهبهان‌توسعه پاک هر چه سریعتر شهرمان‌را به ریل کار آفرینی برگردانیم.
امار بیکاری ، فقرو …….
باعث نگرانی است.
به خودمان‌برگردیم.
همه برای بهبهان.
مهرزاد صفوت
فروردین ۹۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.