گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم

“گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم”
فیروز بیگلری/خورنا، در یکی از روزهای گرم این روزهای ایذه به یکی از ادارات شهرستان مراجعه کردم که این صحنه نظرم را جلب کرد دوعدد کتاب مجموعه مقالات دومین همایش راهکارهای توسعه کشاورزی ایذه ( جلد اول و جلد دوم ) زیر یک دستگاه مانیتور گذاشته شده بود کاربردتازه ای از کتاب آنهم مجموعه مقالات راههای توسعه کشاورزی ایذه ….‌ در بگ راند این عکس تصویر تالاب بندون و کوه منگشت در پشت این تصاویر گویای خیلی از مسائل این روزهای شهرماست مجموعه مقالاتی که باتلاش زیاد متخصصین کشاورزی تهیه شد و قرار بود وضعیت کشاورزی ، دامپروری ، شیلات و مشاغلی از این دست را ارتقاء دهد، توانسته است تنها یک مانیتور کامپوتر را در یکی از ادارات ایذه ارتقاء دهد و پرسش های بسیار که باقی مانده اند که چرا دیگر این همایش ها برگزار نشدند و چرا و چراهای دیگر ….. پیرامون کشاورزی دیم …. آمار بالای بیکاری ، زمین های حاصلخیز ، انتقال آب کارون به سرزمین های دور دست ، ایجاد استخرها ، جت اسکی ها برای شهرهای کویر نشین و ..‌‌.اینجا خوزستان ، شکرستان ، انبار غله ایران ، سرزمین ریزگردها ، ماسک ها سرزمین رنجها و گنجها.
یادش بخیر دکتر خون میرزایی ، دکتررحمانی مدیر گروه کشاورزی وقت دانشگاه آزاد ، و دبیر برگزاری همایش بزرگ راهکارهای توسعه کشاورزی ایذه به همراه دیگر خردمندان دلسوز و ایران اندیش آنروزهای دانشگاه آزاد اسلامی با چه عشق و علاقه ای و با چه زحمات نفس گیری این همایش ها را برگزار کردند و چه امیدهای داشتند حالا سالها گذشته و دیدن این صحنه دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و خاطره ای را زنده که “گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم”
به امید روزی که اراده ای برای ساختن باشد
مشکل شهر ایذه این است اراده جمعی برای ساختن نیست

نوربخش احمدزاده
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.