گزارش تصویری از پاکسازی پوستر کاندیدهای دوره پنجم شورای اسلامی شهر، بلوار کوثر و فاز ۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.