پیام تشکر و قدردانی رئیس اداره گاز شهرستان هندیجان

 

سیف الله قنواتی رئیس اداره گاز شهرستان هندیجان در گفتگو با خورنا گفت : بدینوسیله از زحمات کلیه همکاران عزیزم در اداره گاز نواحی هندیجان و زهره اعم از مسئولین محترم تعمیرات اداره گاز هندیجان، رئیس محترم اداره گاز زهره، امدادگران، نیروهای تعمیراتی ادارات گاز هندیجان و زهره که با تلاش فراوان و شبانه روزی باعث پایداری گاز شهر و عدم قطع آن شدند تقدیر و تشکر می نمایم.

قنواتی یادآور شد : از صبر و حوصله مردم عزیز شهرهای هندیجان و زهره و روستاهای تابعه که با مدیریت صحیح مصرف در عدم قطع گاز شهر نقش مهمی داشتند نیز صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.

رئیس اداره گاز ناحیه هندیجان افزود : بی شک مدیریت صحیح تعمیرات و تلاش شبانه روزی همکاران اداره گاز ناحیه هندیجان ، سرعت عمل در انجام تعمیرات خط انتقال توسط همکاران عملیات انتقال گاز و کنترل فشار ورودی ایستگاه تقلیل فشار هندیجان از عوامل موثر در پایداری و عدم قطع گاز شهر شد تا همشهریان عزیز در خصوص تامین انرژی گاز دچار مشکل نشوند.

وی در پایان گفت : لذا مجددا” از همه همکاران خودم در اداره گاز شهرستان هندیجان و سایر عوامل موثر در این خصوص تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم همواره در امر خدمت رسانی به شهروندان عزیز شهرستان هندیجان کوشا بوده و این خدمت رسانی مورد قبول مردم عزیز قرار گرفته باشد چرا که اعتقاد راسخ دارم که رضایت خداوند در پی رضایت مردم ایجاد خواهد شد.

هادی بحرکانی _ بندر هندیجان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.