یاد داشت از علی افراشته/ پیشرفت صنعت کشور ، مستلزم حضور یک دانشمند است

امروزه راه توسعه و رشد صنعتی از علم و دانش و فناوری می گذرد و بدون درنظر
گرفتن علم و دانش و پژوهش مطمینن به افق روشنی نخواهیم رسید.
دولت تدبیر امید در دولت دوازدهم کار بسیار مشکلی خواهد داشت و درراس مشکلات تولید اشغال است .
ایجاد اشتغال در عصر امروز باید بصورت کاملا علمی و پژوهشی ایجاد شود که تبدیل به توسعه و اشتغال پایدار شود و اشتغال گذری مقطعی نباشد.
دولت تدبیر وزاری باتجربه و کاردانی را در دولت یازدهم همراه و همقدم داشته است و همه آنان زحمات بسیاری را به دوش کشیده اند اما باتوجه به برنامه دولت جدید و رفع بیکاری ،کابینه جدید نیازمند وزاری دانشمند و تولید کننده ایده می باشد که بتوانند پس از دادن ایده توان تبدیل کردن ایده به پدیده را نیز داشته باشند تا بتوانند نیاز جوانان و کشور را ارضاع کنند.
تنها راه نجات کشور ما علمی کردن صنعت و بازرگانی ماست که بتوانیم بهره وری را به سطح عالی برسانیم .
خوشبختانه درشش ماهی که پروفسور برات قبادیان دانشمند بزرگ ایرانی ,عضو یک درصد دانشمندان برتر جهان, به عنوان معاونت پژوهشی و علمی وزارت صنعت معدن و تجارت انتخاب شدند توانستند تحولی ایجاد کنند که صنعت ما از سنتی به صنعتی تبدیل شود.
دراین شش ماه جناب وزیر در سخنرانی ها و کنفرانس های مطبوعاتی خود بر روی پژوهش و ایده های دکتر قبادیان مانور داده و به این نقطه رسیدند که راه پیشرفت و صنعت و تولید اشتغال از علم و دانش و پژوهش میگذرد.
جناب دکترقبادیان در هر مقام اجرایی و علمی که قرار داشتند به خوبی و باتمام توان و با علم روز جهان کار خود را به نتیجه می رساندند. حضور چنین دانشمندی در کشور و صنعت ما افق روشنی را دراینده صنعت و معدن و تجارت کشور به ما نشان خواهد داد و انشالله با وزیر شدن یک دانشمند که رشته علمی ایشان کاملا مرتبط با صنعت نیز می باشد بتوانیم صنعت را پایه و اساس درامد کشور قرار دهیم تا وابستگی کشور به درامدهای نفتی را به حداقل ممکن برسانیم.
به امید روزی که کابینه ی دولت متشکل از دانشمندان بنام و باتدبیری باشد تا بتوانیم اعتبار و ابروی کشورمان را بیش ازپیش بالا ببریم.
نوشته و تنظیم ؛علی افراشته

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.