فرماندار ایذه خبرداد : در‌مدیریت بحران استان مصوبات مهمی برای حل مشکل آب شرب و برق شهرستان ایذه اتخاذ شد

فیروز بیگلری/خورنا، جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان ایذه، مدیرعامل آبفای روستایی استان خوزستان، معاون آب‌رسانی سازمان آب و برق؛ معاون شرکت توزیع برق استان و مدیران شرکت برق منطقه‌ای در سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران استان برگزار شد در سه بخش تامین آب شرب روستایی، آب‌شرب و نیز برق شهرستان ایذه مصوباتی داشتیم.
مقرر شد ظرف یک‌ماه نسبت به نصب فیلتر و حفر یک حلقه چاه آب برای بهبود کیفیت آب شرب ۱۲ روستای ناشلیل ایذه توسط شرکت آبفای روستایی اقدام شود. همچنین مقرر شد، که تا تاریخ مذکور از آبرسانی سیار استفاده شود.
مقرر شد برای تامین آب‌شرب پایدار شهر دهدز و روستایی اطراف آن مصوب شد سازمان آب و برق خوزستان ظرف یک ماه با نصب پمپاژ از آب سد کارون ۳ اقدام نماید.
برای تامین آب شرب شهر ایذه مصوب شد که به‌صورت موقت ظرف ۲ هفته ۲ حلقه چاه با ظرفیت ۶ هزارمترمکعب توسط شرکت آبفای خوزستان تجهیز و راه‌اندازی شود تا مشکل کم آبی کنونی برطرف گردد.
مدیر کل مدیریت بحران وعده تامین و پرداخت یک‌میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۱۲ برای اجرای این طرح داد و گفت: طرح اصلاح شبکه خطوط انتقال آب‌شهری ایذه باید در درازمدت و حداکثر تابستان‌آینده آماده بهره‌برداری شود.
البته در این جلسه مصوب شد که طرح اصلاح شبکه خطوط انتقال آب‌شرب شهری ایذه به طول ۲۵ کیلومتر از مجموع ۱۰۵ کیلومتر ظرف ۴۵ روز توسط شرکت آبفای خوزستان عملیاتی شود.
در زمینه حل مشکل برق شهرستان نیز مصوب شد که ظرف یک ماه احداث فیدور خروجی جدید از ایستگاه اصلی برق به سمت جاده کمربندی ایذه توسط شرکت توزیع برق استان انجام شود .
همچنین مقررشد که خط مدار دوم از کارون ۳ تا دهدز ظرف ۶ ماه توسط شرکت توزیع برق استان اجراو پست ۴۰۰ کیلو واتی قلعه تل ظرف یک هفته آینده توسط شرکت برق منطقه ای وارد مدار شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.