گزارش تصویری ازصعود گروه کوهنوردی سمنگان رامهرمز به قله ۳۶۷۰متری کلار+تصاویر

فرشیدفرجی -خورنا-به گزارش خبرنگارخورنا گروه کوهنوردی سمنگان رامهرمز قله ی ۳۶۷۰متری کلارسبز دراستان چهارمحال بختیاری رابه سرپرستی بهمن صالحی وراهنمای گروه رضا بهمنی باموفقیت صعود کنند.

ارتفاع این قله ٣۶٧٠ متر ،پوشش گیاهی مسیر صعود شامل گون و گلهای وحشی ،استراحت گاه در باغ چیرو که در ارتفاع ٢۴٠٠ متری و شامل درختهای گردو، انار، بادام، زردآلو و آلوچه میباشد.

اعضای گروه به شرح زیر می باشند؛
١- بهمن صالحی
٢-رضا بهمنی
٣-محمد طیبی
۴-نجف شهریاری
۵-نوید بهمئی
۶-احمد حیدری
٧-خدابخش حاجی زاده
٨- جواد حیاتی
٩- محمد حسین زاده
١٠- حمیدرضا علیزاده
١١- مسعود بهمنی
١٢- بابک حاجی زاده
١٣- موسی داودی
١۴-بهنام عزیزی
١۵- پری آهنگی
١۶- سمانه عباسیان
١٧-مریم پور مقدم
١٨- الهام شجاع

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.